BİLİMSEL PROGRAM

15 Eylül 2017, Cuma
Saat Salon A
10:00 – 10:30 Açılış
Serhat BOR / TGD Başkanı
Kerim GÜLER / TİHUD Başkanı
Mehmet HABERAL / Başkent Üniv.Kurucu Rektörü
10:30 – 11:30 KC Transplantasyonu
Mehmet Haberal
11:30 – 11:45 Kahve Arası
11:45 – 12:45 METABOLİK HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Ömer ÖZÜTEMİZ
– Wilson Hastalığı
Kadir DEMİR
– Demir metabolizması ve karaciğer
Fatih BEŞIŞIK
12:45 – 14:00 Öğle Arası
14:00 – 15:30 PANEL 1
Oturum Başkanı: Sabahatin KAYMAKOĞLU
– Alkolik Hepatit
Yılmaz ÇAKALOĞLU
– Nonalkolik Steatohepatit
Sabahattin KAYMAKOĞLU
– İlaç Hepatiti
Savaş GÖKTÜRK
15:30 – 16:00 Kahve Arası
16:00 – 17:30 PANEL 2: OTOİMMUN HASTALIKLAR
Oturum Başkanı: Cengiz PATA
– Primer Biliyer Kolanjit
Dinç DİNÇER
– Primer Sklerozan Kolanjit
Erkan PARLAK
– Otoimmun Hepatit
Ayhan Hilmi ÇEKİN

 

16 Eylül 2017, Cumartesi
Saat Salon A Saat Salon B
09:00 – 10:30 PANEL 3: VİRAL HEPATİT
Oturum Başkanı: Sedat BOYACIOĞLU
– Hepatit B
Ulus AKARCA
– Hepatit D
Orhan SEZGİN
– Hepatit C
Birol ÖZER
09:30 – 10:30 PEDİATRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Figen ÖZÇAY
– KC nakli endikasyonları
Zeren BARIŞ
– Nakil zamanlaması
Figen ÖZÇAY
10:30 – 11:00 Kahve Arası
11:00 – 12:30 PANEL4 : SİROZ KOMPLİKASYONLARI
Oturum Başkanı: Orhan ÖZGÜR
– Asit Yönetiminde Güncel Tedavi
Ender SERİN
– Özofagus varislerinde proflaksi ve tedavi
Ömer ÖZÜTEMİZ
– Hepatik Ensefalopati
Osman Cavit ÖZDOĞAN
11:00 – 12:00 PEDİATRİ OTURUMU
Oturum Başkanı: Figen ÖZÇAY
– Karaciğer Nakli
Sedat YILDIRIM
– Nakil sonrası izlem
Oğuz CANAN 
12:30 – 13:30 Öğle Arası
13:30 – 14:30 PANEL 5: HEPATOSELLÜLER KANSER
Oturum Başkanı: Sedat BOYACIOĞLU
– HCC tarama, tanı
Haldun SELÇUK
– HCC de görüntüleme
Mehmet COŞKUN
 
14:30 – 15:00 Kahve arası
15:00 – 16:30 PANEL 6: HCC DE TEDAVİ
Oturum Başkanı: Kenan ÇALIŞKAN
– Lokal tedavi
Cüneyt AYTEKİN
– Cerrahi tedavi
Gökhan MORAY
– Sistemik tedavi
Özgür ÖZYILKAN
 
16:30 – 17:00 HEPATOLOJİDE AKILCI İLAÇ KULLANIMI
Arif Mansur COŞAR
17:00 DEĞERLENDİRME VE KAPANIŞ